Ваша промислова безпека!
Телефон у Дніпрі
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020
Главная / Послуги / Навчання, перевірка знань, психофізіологічне обстеження / Атестація фахівців з неруйнівного контролю

Атестація фахівців з неруйнівного контролю

1. Атестація фахівців з неруйнівного контролю відповідно до вимог Правил Держпраці України.

 

            У травні 2010 року при ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «ТЮФ НОРД-ДІЕКС» (нині ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС») відкрився та почав свою діяльність Атестаційний (Екзаменаційний) центр з неруйнівного контролю. Технічна компетентність Атестаційного центру в проведенні атестації фахівців з НК була підтверджена в ході аудиту, проведеного Органом із сертифікації персоналу (ОСП) в галузі неруйнівного контролю обладнання підвищеної небезпеки «ПРОМБЕЗПЕКА» (нині ОСП «УКРЕКСПЕРТ»).

            На даний момент, Атестаційний центр проводить атестацію (кваліфікаційні екзамени) фахівців з неруйнівного контролю на підставі Свідоцтва про визнання, виданого Органом із сертифікації персоналу в галузі НК «УКРЕКСПЕРТ», м. Київ (№ 002.ОСП.17.А от 21.07.2017р.).

            Атестація фахівців з неруйнівного контролю проводиться на І-й та ІІ-й рівні кваліфікації, з метою їх подальшої сертифікації відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.63-13 «Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю» через Орган із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю «УКРЕКСПЕРТ ».

            Атестація фахівців з НК проводиться на підставі направлень, виданих Органом із сертифікації персоналу «УКРЕКСПЕРТ», за наступними методами неруйнівного контролю в наступних виробничих секторах:

Метод неруйнівного контролюВиробничі сектори*¹
Група IГрупа II
Візуально-оптичний (VT) - метал 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Візуально-оптичний (VT) - поліетилен 1, 2, 3, 4, 5 10
Капілярний (РТ) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Магнітопорошковий (МТ) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Ультразвуковий (UТ) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15
*¹ -  позначення виробничих секторів згідно НПАОП 0.00-1.63-13
Группа I (сектори процукції)Группа II (виробничі сектори)
1 – литво;      6 – металообробка та металовиробництво;
2 – поковки, прокат, листи;      7 – теплова енергетика;
3 – зварювання та наплавлювання;     10 – трубопроводи;
4 – труби;     11 – хімія та нафтохімія;
5 – металовироби та напівфабрикати;     12 – бурове обладнання;
      13 – вантажопідіймальні споруди;
      14 – металоконструції і будівельні конструкції;
      15 – залізничний транспорт (тільки обладнання підвищеної небезпеки).
  • Атестаційний центр з неруйнівного контролю укомплектований сучасними приладами та обладнанням провідних вітчизняних та іноземних виробників для проведення атестації (кваліфікаційних екзаменів) з методів неруйнівного контролю, що входять в сферу діяльності АЦНК.
  • Екзаменаторами Центру є висококваліфіковані фахівці з НК, сертифіковані III-й рівень кваліфікації відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.63-13, які мають великий досвід проведення кваліфікаційних екзаменів, а також практичної роботи у проведенні НК промислової продукції та технічного діагностування обладнання підвищеної небезпеки.
  • Атестаційний центр володіє необхідним фондом нормативної та методичної документації з НК, що дозволяє забезпечити процес проведення кваліфікаційних екзаменів всією необхідною НД як за методами неруйнівного контролю, так і за виробничими секторами.
  • Екзаменаційні зразки, які використовуються для атестації, являють собою реальні фрагменти виробів промислової продукції або деталей і вузлів обладнання підвищеної небезпеки, що дозволяє фахівцям отримати певний досвід в проведенні практичного неруйнівного контролю вже безпосередньо в процесі атестації.

Дозвільні документи, що підтверджують нашу компетентність на надання вищезазначених послуг:

2. Атестація фахівців з неруйнівного контролю відповідно до вимог міжнародних і європейських стандартів.

Атестаційний (Екзаменаційний) центр з неруйнівного контролю ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» проводить атестацію (кваліфікаційні екзамени) фахівців з неруйнівного контролю на 1 та 2 рівні кваліфікації з метою їх подальшої сертифікації відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9712:2012 «Неруйнівний контроль – Кваліфікація та сертифікація персоналу з НК», через Орган із сертифікації персоналу (ОСП) в галузі неруйнівного контролю за наступними методами НК в наступних секторах:

Метод неруйнівного контролю Сектори*¹
Сектори продукціїСектори промисловості
Візуальний (VT) с, f, w, t, wp 6, 7
Капілярний (РТ) с, f, w, t, wp 6, 7
Магнітопорошковий (МТ) с, f, w, t, wp 6, 7
Вихрострумовий (ET) с, f, w, t, wp 6, 7
Ультразвуковий (UТ) с, f, w, t, wp 6, 7
- позначення секторів продукції у відповідності до ISO 9712:2012
Сектори продукціїСектори промисловості
   1 (c) – литво;   6 - виробництво ( комбінації: c, f, w, t , wp)
   2 (f) – поковки;   7 - контроль перед та в процесі експлуатації, включаючи
   3 (w) – зварні з'єднання;        виробництво ( комбінації: c, f, w, t , wp)
   4 (t) – труби та трубопроводи, влючаючи листовий прокат для  
   виготовлення зварних труб;  
   5 (wp) – прокат;  

 

            За бажанням Замовника, кваліфікаційні екзамени (атестація) можуть проводитися і на технічній базі Замовника, з повним дотриманням всієї процедури проведення кваліфікаційних екзаменів, за попереднім погодженням всіх нюансів з Атестаційним центром.

  • Атестаційний центр з неруйнівного контролю укомплектований сучасними приладами та обладнанням провідних вітчизняних та іноземних виробників для проведення кваліфікаційних екзаменів з методів неруйнівного контролю, що входять в область визнання АЦНК.
  • Екзаменаторами Атестаційного центру є висококваліфіковані фахівці з НК, сертифіковані 3-й рівень кваліфікації відповідно до вимог ISO 9712:2012, які мають великий досвід в проведенні кваліфікаційних екзаменів, а також практичної роботи у проведенні НК промислової продукції та технічного діагностування обладнання підвищеної небезпеки.
  • Атестаційний центр володіє необхідним фондом нормативної та методичної документації з НК, що дозволяє забезпечити процес проведення кваліфікаційних екзаменів всією необхідною НД як за методами неруйнівного контролю, так і за промисловими секторами.
  • Екзаменаційні зразки, які використовуються для проведення практичної частини кваліфікаційних екзаменів, являють собою реальні фрагменти виробів промислової продукції або деталей та вузлів обладнання підвищеної небезпеки, що дозволяє фахівцям отримати певний досвід в проведенні практичного неруйнівного контролю вже безпосередньо в процесі атестації.

 Дозвільні документи, що підтверджують нашу компетентність на надання вищезазначених послуг: