Рухоме обладнання, що працює під тиском /
Ваша промислова безпека!
Телефон у Дніпрі
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020
Главная / Послуги / Технічний аудит

Технічний аудит

Технічний аудит - один із шляхів підвищення промислової безпеки на небезпечних виробничих об'єктах.

Найчастіше наявні на підприємствах відомості про стан промислової та пожежної безпеки, фактичному технічному стані обладнання та інженерних комунікацій розрізнені, не повні або не достовірні, важкодоступні, не дають повного уявлення про безпеку виробництва при її оцінці.

Особливо ця проблема актуальна для установок, що знаходяться в експлуатації більше 30 років, обладнання яких фізично і морально застаріло, а технічні рішення не відповідають сучасному рівню розвитку науки і техніки, вимогам норм і правил промислової безпеки.

Для отримання об'єктивної інформації про відповідність зазначених об'єктів сучасним вимогам, а також про якість організації системи нагляду, експлуатації, обслуговування і ремонту зацікавлені керівники підприємств починають залучати незалежних фахівців і експертів, що володіють досвідом оцінки відповідності проектної та експлуатаційної документації, поточного технічного стану обладнання, споруд цехів і технологічних установок.

Основна мета технічного аудиту - збирання, систематизація, аналіз та комплексна оцінка інформації, видача за результатами оцінки рекомендацій та пропозицій щодо доведення цехів і установок підприємства до відповідності вимогам норм і правил, а також визначення першочергових заходів для попередження травматизму та досягнення безпечної та безаварійної роботи виробництва.

Технічний аудит проводиться за двома напрямками:

 • В галузі будівництва
 • У сфері охорони праці та промислової безпеки

При проведенні технічного аудиту проводиться:

 • Експертиза початково-дозвільної документації, передпроектної, проектної, експлуатаційної та технічної документації об'єкта, підприємства, виробництва
 • Аналіз і оцінка стану об'єкта на підставі результатів проведених технічних досліджень, проб і вимірів безпосередньо на місці
 • Складання технічного звіту про повноту та якість початково-дозвільної, передпроектної, проектної, експлуатаційної та технічної документації та технічного стану об'єкта, підприємства, виробництва
 • Визначення відповідності початково-дозвільної, передпроектної, проектної, експлуатаційної та технічної документації та технічного стану об'єкта вимогам чинного законодавства України, стандартам, нормам, правилам і інструкціям в області будівництва, промислової, пожежної та екологічної безпеки і охорони праці та здоров'я.
 • Підготовка переліку відсутньої документації, в т.ч. дозвільної, проектної, технічної необхідної для відповідності об'єктів вимогам чинних норм і правил.

При технічному аудиті оцінка відповідності спирається не тільки на нормативні правові та нормативно-технічні документи, а й на наукові дослідження та передовий досвід експлуатації подібних об'єктів.

За результатами проведеного аудиту, фахівці нашої компанії розробляють рекомендації і алгоритм подальших дій Замовника для усунення виявлених невідповідностей та відхилень від вимог нормативних документів, що діють в Україні:

У галузі будівництва   У сфері охорони праці та промислової безпеки
Наявність початково-дозвільної, передпроектної та проектної документації та її відповідність вимогам наглядових органів Соблюдение действия законодательства в области промышленной безопасности
Наявність необхідних дозволів, висновків і погоджень та їх відповідність вимогам законодавства Виконання вимог нормативних та керівних документів (стан виробничого контролю, система управління промисловою безпекою, система підготовки кадрів у галузі промислової безпеки і т.д.)

Виконання вимог, приписів та рекомендацій наглядових органів

Оцінка відповідності технічної та експлуатаційної документації вимогам чинного законодавства та відповідних наглядових органів.

Аналіз результатів технічного аудиту дозволяє керівникам компаній приймати рішення з необхідності, економічної доцільності та пріоритетам виконання пропозицій та рекомендацій, пропонованих аудиторами з підвищення безпеки небезпечних виробничих об'єктів.

Накопичений досвід проведення технічного аудиту показує, що найчастіше для різних об'єктів і підприємств характерні одні й ті ж проблеми:

 • на багатьох виробництвах застосовуються технічні пристрої, які станом на момент проведення технічного аудиту відпрацювали свій ресурс, часто дво- або триразовий, фізично зношені і підлягають негайній заміні;
 • спостерігаються випадки дворазового завищення міжремонтного пробігу основного і допоміжного обладнання на технологічних установках;
 • відсутнє якісне приймання небезпечних виробничих об'єктів в експлуатацію, в результаті чого об'єкти здаються в експлуатацію з недоробками і часто за спрощеною схемою;
 • проектна документація, яка розробляється заводськими проектно-конструкторськими бюро і відділами, часто не проходить експертизу промислової безпеки;
 • на ряді виробництв відсутні спеціальні системи каналізації, призначені для скидів шкідливих речовин 1-2-го класів небезпеки;
 • допускаються випадки використання залізничних цистерн як витратних складів небезпечних речовин;
 • на підприємствах для скидів нафтопродуктів все ще є відкриті аварійні комори;
 • пропускна здатність запобіжних клапанів, встановлених до 1982 на посудинах та апаратах, не розрахована на умови пожежі;
 • зберігання і налив мазуту (часто обводненого вище норми) у залізничні цистерни проводяться при температурі понад 100 ° С (при допустимій температурі не вище 90 ° С), що призводить до його скипанню при наливанні в цистерни і викидів на поверхні наливних естакад;
 • на товарно-сировинних і проміжних складах нафти і нафтопродуктів відсутні технологічні регламенти.

Серед найбільш «проблемних» технічних пристроїв можна виділити:

 • насосні агрегати, що перекачують вибухопожежонебезпечні середовища та середовища з корозійним впливом, оснащені сальниковими ущільненнями;
 • технологічні трубопроводи, прокладені під землею, що не дозволяє оцінити їх технічний стан;
 • морально і фізично застарілі засоби КВПіА на основі пневматичних приладів, які беруть участь у контролі та управлінні технологічними параметрами, в тому числі в системах ПАЗ, що не мають запасних частин для їх своєчасної заміни, що володіють більшою інерційністю у виробленні керуючих впливів і підлягають заміні на сучасні електронні засоби ;
 • Обсяг робіт з проведення діагностики обладнання (насоси, компресори, ємності і технологічні трубопроводи) становить близько 5% необхідної кількості.

У процесі технічного аудиту об'єкта:

 • Члени експертної групи збирають, аналізують, інтерпретують і записують у вигляді свідоцтва аудиту, всю інформацію, необхідну для визначення відповідності або невідповідності перерахованим вище критеріям аудиту;
 • У разі потреби за погодженням із Замовником проводяться додаткові дослідження, технічні обстеження та експертизи, проби, заміри і т. п.;
 • Група аудиторів та експертів повинна розглянути всі отримані в процесі аудиту дані, задокументовані встановленим порядком, і скласти технічний звіт за підсумками проведення нормативно-технічного аудиту;
 • У процесі підготовки технічного звіту. за підсумками проведення нормативно-технічного аудиту, можуть бути видані рекомендації щодо усунення виявлених невідповідностей у початково-дозвільної документації, передпроектної, проектної, експлуатаційної та технічної документації і порушень технічного стану об'єкта, (рішення про перелік та доцільності проведення комплексу заходів , спрямованих на усунення виявлених невідповідностей та порушень, приймає на себе Замовник).

Основним результатом нормативно-технічного аудиту початково-дозвільної документації, передпроектної, проектної, експлуатаційної та технічної документації та технічного стану об'єкта є Технічний звіт, прийнятий Замовником.

Напрями реалізації результатів аудиту:

 • розробка планів заходів з доопрацювання та вдосконалення початково-дозвільної документації, передпроектної, проектної, експлуатаційної та дозвільної документації та технічного стану об'єктів, підприємств і виробництв;
 • представлення технічного звіту для підтвердження відповідності початково-дозвільної документації, передпроектної, проектної, експлуатаційної та дозвільної документації та технічного стану об'єктів, підприємств і виробництв з чинним законодавством України, стандартам, нормам, правилам і інструкціям в області будівництва, промислової, пожежної та екологічної безпеки і охорони праці;
 • узгодження технічного звіту за підсумками проведення нормативно-технічного аудиту з інвесторами для обґрунтування інвестиційної привабливості проекту та підтвердження можливості його реалізації.