Ваша промислова безпека!
Телефон у Дніпрі
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020

Ідентифікація ОПН

Проведення ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки (ОПН) і розробка «Повідомлення про результати ідентифікації ОПН»

 Ідентифікація ОПН - це порядок визначення об'єктів підвищеної небезпеки серед потенційно небезпечних об'єктів. (ЗАКОН УКРАЇНИ Про об'єкти підвищеної небезпеки № 2245-III від 18.01.2001, стаття 1,9)

 Ідентифікація ОПН проводиться відповідно до постановив КМУ № 956 від 11 липня 2002р «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».

За підсумками проведення ідентифікації встановлюється чи є ідентифікований об'єкт ОПН або не є таким.

Якщо об'єкт є ОПН, то залежно від кількості небезпечних речовин та їх розміщення на території, встановлюється до якого класу (1-му, або 2-му) ставитися ОПН.

Проведена ідентифікація оформляється документально у вигляді повідомлення про результати ідентифікації ОПН. Повідомлення подається на реєстрацію до територіального органу Держгірпромнагляду. Держгірпромнагляд вносить дані про ОПН до реєстру ОПН та видає свідоцтво про державну реєстрацію об'єкта підвищеної небезпеки із зазначенням коду даного ОПН. Реєстр має відкритий доступ і перебувати на сайті Держгірпромнагляду.

Повторна ідентифікація проводиться у разі:

  • зміни умов виробництва, номенклатури небезпечних речовин або їх кількості;
  • внесення змін до законодавства у сфері діяльності, пов'язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;
  • будівництва в прилеглих районах нових об'єктів, якщо це впливає на зміст відомостей, наведених у повідомленні про результати ідентифікації;
  • зміни власника об'єкта.

 Проведення ідентифікації ОПН і розробка «Повідомлення про результати ідентифікації ОПН» регламентується наступними законами та нормативно-правовими актами:

  1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про об'єкти підвищеної небезпеки» №2245-III від 18.01.2001
  2. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ №956 від 11.07.2002 «Про ідентифікацію та декларування безпекиоб'єктів підвищеної небезпеки»