Ваша промислова безпека!
Телефон у Дніпрі
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020
Главная / Послуги / Оцінка відповідності. Сертифікація / Сертифікація на відповідність стандарту ISO 9001

Сертифікація на відповідність стандарту ISO 9001

Система менеджменту якості (СМЯ) організації, як один з інструментів менеджменту, дає впевненість вищому керівництву самої організації та її споживачам, що організація здатна поставляти продукцію, яка постійно відповідає вимогам (необхідної якості, в необхідній кількості за встановлений період часу, витративши на це встановлені ресурси ).

Впровадження вимог стандарту ISO 9001 та сертифікація на відповідність даним вимогам є добровільними.

Переваги розробки та впровадження СМЯ:

 • Забезпечення прозорості внутрішніх процесів.
 • Покращення керованості організації шляхом чіткого розподілу повноважень і відповідальності персоналу у виконанні процесів.
 • Підвищення ефективності прийнятих управлінських рішень, що спираються на об'єктивну інформацію про функціонування системи менеджменту якості.
 • Постійне вдосконалення процесів організації, поліпшення їх управління.
 • Підвищення мотивації персоналу за рахунок прозорості та чіткості виконуваних функціональних обов'язків.
 • Підвищення якості виробленої продукції (послуг).
 • Підвищення ефективності виробництва за рахунок зниження витрат.
 • Підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок отримання фактичних даних для аналізу.

Переваги сертифікації СМК:

 • Додаткові переваги при участі в тендерах, конкурсах, а також при укладенні договорів і контрактів.
 • Збільшення довіри з боку інвестиційних і страхових компаній.
 • Збільшення довіри з боку юридичних фірм для юридичного захисту інтересів організації при виникненні будь-яких претензій з боку споживачів.
 • Покращення іміджу організації.
 • Сприяє виходу на світовий ринок.
 • Підвищення конкурентоспроможності організації.

Основні етапи розробки та впровадження СМЯ:

 1.  Проведення діагностичної оцінки існуючих процесів системи управління якістю.
 2.  Проведення навчання персоналу принципам стандартів ISO серії 9000.
 3.  Опис основних і допоміжних процесів, визначення організаційної структури, розподіл відповідальності.
 4.  Розробка документації СМЯ.
 5.  Впровадження СМКЯ.
 6.  Проведення внутрішнього аудиту. Виявлення за результатами аудиту невідповідностей, прийняття коригувальних та запобіжних заходів для усунення невідповідностей.
 7.  Сертифікація СМЯ. Супровід при сертифікаційному аудиті системи менеджменту якості.

Наші фахівці нададуть консультаційну допомогу при підготовці Вашого підприємства до проходження сертифікаційного аудиту в обраному органі з сертифікації.

Сертифікат відповідності вимогам стандарту видається на 3 роки, при цьому щорічно проводиться наглядовий аудит для підтвердження відповідності системи менеджменту вимогам стандарту.